Andrzej Bursa - biografia - klp.pl
klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Andrzej Bursa urodził się 21 marca 1932 roku w Krakowie. Jego rodzice (Maria i Feliks) byli nauczycielami, którzy po wojnie się rozwiedli ze względu na zbyt dużą różnicę poglądów. Ojciec poety był zagorzałym komunistą, podczas gdy matka pochodziła z mieszczańskiej, katolickiej rodziny. Andrzej Bursa, jako zagorzały przeciwnik marksizmu, przez całe życie pozostawał w konflikcie z ojcem.

Po zakończeniu wojny w 1945 roku rozpoczął regularną naukę w gimnazjum, a później liceum w Krakowie. Nie dane było mu jednak zdanie matury, głównie przez prezentowane przez siebie poglądy antykomunistyczne. Udało mu się zdać egzamin dojrzałości rok później w trybie eksternistycznym. W tym czasie poznał Ludwikę Szemioth, swoją późniejszą małżonkę, a ówcześnie studentkę krakowskiej ASP. Po rozpoczęciu studiów dziennikarskich na UJ po kilku tygodniach przeniósł się na bułgarystykę. W 1952 roku na świat przyszedł syn Bursy i jego żony.

Debiut literacki poety miał miejsce 16 maja 1954 roku, kiedy to na łamach „Życia Literackiego” ukazał się wiersz Głos w dyskusji o młodzieży. Wówczas też rozpoczął współpracę z „Dziennikiem Polskim”. Nigdy nie ukrywał, że związał się z czasopismem dla pieniędzy. Cenzorzy skutecznie modyfikowali jego teksty, które po ich interwencjach nie przypominały pierwowzorów. Trudna sytuacja materialna zmusiła go do przerwania studiów bułgarystycznych na trzecim roku.

Podobnie jak w przypadkach wielu artystów, przełomowym rokiem dla kariery Bursy był rok 1956, który przyniósł pamiętną „odwilż”. Nowe warunki umożliwiły powstanie przedsięwzięć artystycznych, które nie podążały ślepo wytyczoną przez władze socrealistyczną ścieżką. Młody poeta związał się wówczas z dwiema słynnymi instytucjami kulturalnymi. Pierwszą z nich był Teatr „Cricot 2” Tadeusza Kantora, a drugą Piwnica pod Baranami.

Bursa, który z powodów materialnych zdecydował się kandydować na członka PZPR wykreślił się z listy. Również w 1956 roku wystąpił z kościoła katolickiego, usuwając swoje nazwisko z ksiąg parafialnych. W ten sposób odciął się od dwóch systemów, z którymi związani byli jego rodzice.

Ostatni okres życia Bursy był pasmem niepowodzeń. Wydawnictwo zdecydowało się nie publikować jego debiutanckiego tomiku poezji, odszedł z „Dziennika Polskiego” w ten sposób sprzeciwiając się cenzurze, a ponadto jury I Festiwalu Młodej Poezji Polskiej nie uwzględniło go nawet jako kandydata do debiutanta roku.

Oznacz znajomych, którym może się przydać

strona:   - 1 -  - 2 - 


  Dowiedz się więcej
1  Uwaga dramat! - analiza i interpretacja
2  Miłość - analiza i interpretacja
3  Poeta - analiza i interpretacjaKomentarze
artykuł / utwór: Andrzej Bursa - biografia    Tagi: