Andrzej Bursa - biografia - klp.pl
Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Andrzej Bursa urodził się 21 marca 1932 roku w Krakowie. Jego rodzice (Maria i Feliks) byli nauczycielami, którzy po wojnie się rozwiedli ze względu na zbyt dużą różnicę poglądów. Ojciec poety był zagorzałym komunistą, podczas gdy matka pochodziła z mieszczańskiej, katolickiej rodziny. Andrzej Bursa, jako zagorzały przeciwnik marksizmu, przez całe życie pozostawał w konflikcie z ojcem.

Po zakończeniu wojny w 1945 roku rozpoczął regularną naukę w gimnazjum, a później liceum w Krakowie. Nie dane było mu jednak zdanie matury, głównie przez prezentowane przez siebie poglądy antykomunistyczne. Udało mu się zdać egzamin dojrzałości rok później w trybie eksternistycznym. W tym czasie poznał Ludwikę Szemioth, swoją późniejszą małżonkę, a ówcześnie studentkę krakowskiej ASP. Po rozpoczęciu studiów dziennikarskich na UJ po kilku tygodniach przeniósł się na bułgarystykę. W 1952 roku na świat przyszedł syn Bursy i jego żony.

Debiut literacki poety miał miejsce 16 maja 1954 roku, kiedy to na łamach „Życia Literackiego” ukazał się wiersz Głos w dyskusji o młodzieży. Wówczas też rozpoczął współpracę z „Dziennikiem Polskim”. Nigdy nie ukrywał, że związał się z czasopismem dla pieniędzy. Cenzorzy skutecznie modyfikowali jego teksty, które po ich interwencjach nie przypominały pierwowzorów. Trudna sytuacja materialna zmusiła go do przerwania studiów bułgarystycznych na trzecim roku.

Podobnie jak w przypadkach wielu artystów, przełomowym rokiem dla kariery Bursy był rok 1956, który przyniósł pamiętną „odwilż”. Nowe warunki umożliwiły powstanie przedsięwzięć artystycznych, które nie podążały ślepo wytyczoną przez władze socrealistyczną ścieżką. Młody poeta związał się wówczas z dwiema słynnymi instytucjami kulturalnymi. Pierwszą z nich był Teatr „Cricot 2” Tadeusza Kantora, a drugą Piwnica pod Baranami.

Bursa, który z powodów materialnych zdecydował się kandydować na członka PZPR wykreślił się z listy. Również w 1956 roku wystąpił z kościoła katolickiego, usuwając swoje nazwisko z ksiąg parafialnych. W ten sposób odciął się od dwóch systemów, z którymi związani byli jego rodzice. Ostatni okres życia Bursy był pasmem niepowodzeń. Wydawnictwo zdecydowało się nie publikować jego debiutanckiego tomiku poezji, odszedł z „Dziennika Polskiego” w ten sposób sprzeciwiając się cenzurze, a ponadto jury I Festiwalu Młodej Poezji Polskiej nie uwzględniło go nawet jako kandydata do debiutanta roku.

Dopiero pośmiertnie ukazał się tomik jego wierszy. Jak pisze Ewa Dunaj-Kozakow, autorka pracy Bursa:
Pomiędzy piętnastym listopada a końcem 1957 roku, w przeciągu zaledwie półtora miesiąca od odejścia Andrzeja Bursy, ukazało się trzynaście jego wierszy i dwa opowiadania, opublikowano także jedenaście nekrologów i notek biograficznych, niektóre zawierają również omówienie dorobku twórczego.


Andrzej Bursa zmarł 15 listopada 1957 roku w wyniku wrodzonej wady serca. Przez wiele lat błędnie uważano, że znany z buntowniczego zacięcia młody artysta popełnił samobójstwo.

W 1958 Wydawnictwo Literackie opublikowało jego debiutancki tom Wiersze. Podczas II Festiwalu Młodej Poezji Polskiej w Poznaniu poeta otrzymał pośmiertnie nagrodę za najciekawszy debiut poetycki roku.


Polecasz ten artykuł?TAK NIEUdostępnij


  Dowiedz się więcej
1  Miłość - analiza i interpretacja
2  Charakterystyka twórczości Andrzeja Bursy
3  Zgaśnij księżycu - analiza i interpretacjaKomentarze: Andrzej Bursa - biografia

Dodaj komentarz (komentarz może pojawić się w serwisie z opóźnieniem)
Imię:
Komentarz:
 

Streszczenia książek
Tagi: